РПЦ МП Тихвинская Епархия

Подворье Антониево-Дымского монастыря

Церковь Покрова на Боровой

Русская Православная Церковь | Московский Патриархат | Тихвинская Епархия

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой

Акафист святому мученику Вонифатию

Храмовая икона Святого Мученика Вонифатия с частицей мощей

Храмовая икона Святого Мученика Вонифатия
с частицей мощей

Конда́к 1.

Избра́нный во́ине Христо́в, венце́м сла́вы украше́нный, му́ченическою сме́ртию ве́чныя сме́рти изба́вивыйся, от мра́ка грехо́внаго отврати́выйся и к ве́чному све́ту прише́дый, приими́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ приноси́мое, и на́с изба́ви от сете́й лука́ваго врага́ на́шего, да тебе́ с ра́достию побе́дною зове́м:

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

И́кос 1.

А́нгелом све́тлым, о́гнь муче́ний твои́х росо́ю благода́ти угаси́вшим, огражде́н бы́л еси́, страда́льче Христо́в Вонифа́тие, да не когда́ я́ко гре́шник нераска́янный поги́бнеши, и пред Го́сподем в оде́жде бра́чней предста́неши. Научи́ и на́с облещи́ся в све́тлыя ри́зы свя́тости, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, жи́знь за Христа́ отда́вый; ра́дуйся, страда́нием Его́ подража́вый.

Ра́дуйся, о́чи своя́ к Бо́гу обрати́вый; ра́дуйся, во́лю свою́ в доброде́телех укрепи́вый.

Ра́дуйся, ра́бе Христо́в ве́рный; ра́дуйся, святы́й коне́ц жития́ своего́ прие́мый.

Ра́дуйся, к покая́нию сердца́ обраща́яй; ра́дуйся, ко Христу́, Пути́ и́стинному, приводя́й.

Ра́дуйся, Ду́хом Святы́м просвеще́нный; ра́дуйся, собла́знами ми́ра сего́ не прельще́нный.

Ра́дуйся, зми́я лука́ваго посрами́вый; ра́дуйся, святы́х ли́к возвесели́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 2.

Ви́дя многомяте́жие ми́ра сего́ и печа́ли земны́я, и сия́ вся́, я́ко пра́х вмени́в, к преми́рным возве́л еси́ у́м тво́й, страда́льче Христо́в. На высоту́ богоразу́мия возше́д, Христа́ Бо́га пред все́ми испове́дал еси́. И ны́не ду́ши все́х во гресе́х погиба́ющих к милосе́рдому Го́споду зове́ши, да во смире́нии пока́ются и во слеза́х умиле́нно Ему́ вопию́т: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Ра́зум трезве́нием укрепи́л еси́ и страсте́й пла́мень покая́нием угаси́л еси́, Вонифа́тие преди́вный. От За́пада на Восто́к из Ри́ма прише́л еси́, спострада́ти Го́споду Иису́су Христу́ наме́рение свято́е нося́, да благода́ть в тебе́ преизоби́лует. И на́с ны́не в хра́м Бо́жий привле́кл еси́, тебе́ глаго́лющих:

Ра́дуйся, стра́сти побора́ти науча́яй; ра́дуйся, отча́янным наде́жду спасе́ния подава́яй.

Ра́дуйся, суету́ жи́зни земны́я позна́вый; ра́дуйся страда́ния своя́ предсказа́вый.

Ра́дуйся, трезвя́щихся отра́до и ободре́ние; ра́дуйся, немощны́х во́лею укрепле́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от пия́нства отвраща́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю к Бо́гу обраща́емся.

Ра́дуйся, исцеле́ний исто́чниче неисчерпа́емый; ра́дуйся, чуде́с сокро́вище неоскудева́емое.

Ра́дуйся, науча́яй на́с при́сно возноси́ти у́м на́ш к Бо́гу; ра́дуйся, обреты́й и́стинную от грехо́в свобо́ду.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 3.

Си́ла милосе́рдия Бо́жия неизрече́нная на тебе́ откры́ся, и́бо жития́ твоего́, му́чениче, ди́вное повествова́ние я́вно на́м сказу́ет, ка́ко ве́лии гре́шницы ми́лостиво Отце́м на́шим Бо́гом прие́млются, егда́ Ему́ покая́ние принесу́т. Та́ко и ты́ Бо́гу угоди́л еси́, и вме́сто го́рькия сме́рти ве́чную жи́знь прия́л еси́. Научи́ и на́с Бо́гу пе́ти всегда́: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́я ны́не ра́дость ве́чную в небе́сных селе́ниях, и на́с гре́шных на земли́ не забыва́еши, му́чениче Христо́в Вонифа́тие. Мы́ же, тружда́ющиися и обремене́ннии, к тебе́ прибега́ем: не оста́ви на́с си́рых и неду́жных, по́мощи у тебе́ прося́щих, но мольбы́ на́ша на олта́рь небе́сный принеси́, да ра́достно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, бли́жняго, я́ко себе́ сама́го, возлюби́вый; ра́дуйся, во гресе́х се́рдце свое́ не ожесточи́вый.

Ра́дуйся, стра́нником и пу́тником со вся́ким тща́нием служи́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди но́щию сто́гны гра́да обходи́вый.

Ра́дуйся, бога́тыя милосе́рдию науча́яй; ра́дуйся, си́рыя и вдови́цы защища́яй.

Ра́дуйся, бе́дствующим до́брый предста́телю; ра́дуйся, за оби́димых и уничижа́емых при́сный хода́таю.

Ра́дуйся, нестерпи́мою жа́ждою пия́нства пали́мыя трезве́нием прохлажда́яй; ра́дуйся, вина́ ра́ди обнища́вшия к трезве́нию призыва́яй.

Ра́дуйся, же́ны рыда́ющия утеша́яй; ра́дуйся, сле́зы и́х ко Го́споду принося́й.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 4.

Бу́ри грехо́вныя тебе́ не потопи́ша, ниже́ во́лны страсте́й покры́ша, му́чениче Христо́в: не поги́бл еси́, но ко Христу́ прише́л еси́ и жи́знь свою́, я́ко же́ртву благово́нную, Ему́, Сладча́йшему Спаси́телю на́шему, прине́сл еси́. Моли́ся у́бо, да и мы́, в жите́йском мо́ри су́щии, к ти́хому приста́нищу, Го́споду Спаси́телю, притеце́м, во умиле́нии зову́ще: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́шим и мы́ ева́нгельскую при́тчу, ка́ко блу́дный сы́н на стране́ дале́че име́ние свое́ ижди́вый, от гла́да душе́внаго в себе́ прише́д, во объя́тия о́тчи притече́, в покая́нии зовы́й: «О́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю»; та́ко и ты́, му́чениче Вонифа́тие, не погуби́в себе́, но от роже́ц греха́ отврати́вся, ко Христу́ обрати́лся еси́. Мы́ же, исправле́нию твоему́ ра́дующеся, пое́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, гла́д кре́пок в рабо́те страсте́м испыта́вый; ра́дуйся, Христа́ Бо́га, я́ко Хле́ба жива́го, взалка́вый.

Ра́дуйся, пречи́стыя Кро́ви Его́, я́ко и́стиннаго пития́ приобщи́выйся; ра́дуйся, я́ко пресла́вным му́чеником приложи́выйся.

Ра́дуйся, на крыле́х трезве́ния к Бо́гу возлете́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ горе́ име́вый.

Ра́дуйся, ко Го́споду си́лою Животворя́щаго Креста́ прише́дый; ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ вене́ц побе́ды.

Ра́дуйся, души́ на́шея сокро́вище нетле́нное; ра́дуйся, Це́ркве на́шея украше́ние многоце́нное.

Ра́дуйся, красоты́ ми́ра сего́ отверги́й; ра́дуйся, грехо́вную оде́жду с себе́ совлеки́й.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 5.

Богото́чную Кро́вь Христо́ву за все́х на́с, недосто́йных, и кро́вь му́ченическую за Христа́ пролия́нную па́мятующи, си́це тебе́ веща́ше Аглаи́да: «Са́м ве́си, ско́ль мно́гими грехми́ оскверне́ни есмы́, и о бу́дущем жития́ на́шего небреже́м. А́з же от боже́ственнаго му́жа слы́шах, я́ко му́чеников мо́щи спасе́ние да́руют, и́же му́ченика я́ко храни́теля и хода́тая пред Бо́гом и́мать». — И мы́ тебе́ глаго́лем: «Ты́ еси́ на́ш храни́тель и хода́тай пред Го́сподем на́шим», и́бо со а́нгелы предстои́ши Пресвяте́й Тро́ице, поя́: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Ви́дим ны́не и разуме́ем, ка́ко сии́ глаго́лы Аглаи́ды ду́шу твою́ пробуди́ша, и ты́ к воздержа́нию призва́л еси́ себе́, му́чениче Вонифа́тие. И на́м помози́ подража́ти тебе́, да не поги́бнем в пучи́не беззако́ния потопля́еми, но ра́достно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, от страсте́й, я́ко от поги́бельнаго сна́, пробуди́выйся; ра́дуйся, от у́з грехо́вных свободи́выйся.

Ра́дуйся, сомнева́ющихся в милосе́рдии Бо́жием обличе́ние; ра́дуйся, безконе́чныя ра́досте утвержде́ние.

Ра́дуйся, зовы́й на́с к по́двигу воздержа́ния; ра́дуйся, ты́ бо зна́мением Креста́ посе́кл еси́ страсте́й взыгра́ния.

Ра́дуйся, стяжа́вый себе́ ве́чное име́ние; ра́дуйся, и на́с пробужда́яй к труду́ спасе́ния.

Ра́дуйся, я́ко ви́нное весе́лие презре́л еси́; ра́дуйся, я́ко плотски́я ра́ны, я́ко безпло́тен, претерпе́л еси́.

Ра́дуйся, за испове́дание Христа́ от враго́в избие́нный; ра́дуйся, нестерпи́мым огне́м за Него́ опале́нный.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 6.

Пропове́дница поклоне́ния святы́м моще́м яви́ся Аглаи́да, госпожа́ твоя́, страда́льче Христо́в, егда́ посла́ тя́ на Восто́к святы́я мо́щи му́чеников, за ве́ру Христо́ву пострада́вших, принести́, и́миже благодея́ния источа́ются оби́льно, и ве́чное спасе́ние подае́тся все́м, к му́ченическому ли́ку усе́рдно притека́ющим. Да́ждь и на́м утеше́ние от Го́спода прия́ти, Ему́же а́нгельскую пе́снь прино́сим: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́л еси́ на́м, я́ко звезда́ незаходи́мая, ди́вным житие́м твои́м, му́чениче преблаже́нне, и́го Христо́во ле́гкое и вседраго́е на себе́ прие́мый и спасе́ние получи́вый, пути́ бо благоче́стия без Христа́ Го́спода обрести́ ника́коже возмо́жно е́сть. Те́мже и на́с моли́твами твои́ми в го́рняя оби́тели приведи́, тя́ восхваля́ющих си́це:

Ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ль богоначерта́нная; ра́дуйся, моли́тв ко Го́споду ми́ро благоуха́нное.

Ра́дуйся, пра́выя ве́ры Христо́вой сто́лпе о́гненный; ра́дуйся, честны́й ве́нче от за́поведей Бо́жиих, я́коже от ка́мений драги́х, устро́енный.

Ра́дуйся, трезве́ния ле́ствице небовосхо́дная; ра́дуйся, боле́зни и ра́ны врачу́яй грехо́вныя.

Ра́дуйся, я́ко от Го́спода Иису́са Христа́ благода́ть и си́лу прия́л еси́; ра́дуйся, я́ко све́т Христо́в на́м возсия́л еси́.

Ра́дуйся, воздержа́нием от грехо́в освяща́ти пра́здники на́с науча́яй; ра́дуйся, от сме́ртнаго вина́ на́с охраня́яй.

Ра́дуйся, умерщвле́нныя страстьми́ све́том Христо́вым оживля́яй; ра́дуйся, ты́я к но́вому житию́ призыва́яй.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 7.

Хотя́ отъити́ от до́му своего́ в пу́ть на Восто́к, кончи́ну жития́ твоего́ предре́кл еси́, достохва́льне, Аглаи́де глаго́ля: «Госпоже́ моя́, приими́ мое́ те́ло, за Христа́ му́чимое, егда́ его́ принесу́т ти́»; в души́ твое́й мы́сль за Христа́ пострада́ти тая́, Ему́ сокрове́нно моли́лся еси́. И на́шу ве́ру укрепи́, да бу́дем гото́вы и мы́ ея́ ра́ди страда́ти, Го́споду пою́ще: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Ди́вному и пресла́вному исправле́нию твоему́ не ве́руя, помы́сли лука́вое в се́рдце свое́м Аглаи́да, грехо́м бо хуле́ния оболга́ти тя́ хотя́щи, та́ко отвеща́ ти́: «Ны́не не глумле́ния вре́мя, бра́те, но благогове́ния; ве́дый бу́ди, я́ко мо́щи святы́я и́маши носи́ти. Госпо́дь же да по́слет а́нгела Своего́ пред тобо́ю и напра́вит стопы́ твоя́ милосе́рдием Свои́м». Мы́ же чистоту́ се́рдца твоего́, ди́вный Вонифа́тие, зря́ще, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, святы́х моще́й почита́телю; ра́дуйся, благогове́ния о́браза на́м пода́телю.

Ра́дуйся, безчи́нств храни́тися на́м повеле́вый; ра́дуйся, вся́, о ни́хже сы́нове ве́ка сего́ ра́дуются, презре́вый.

Ра́дуйся, изве́стный на́ш помо́щниче; ра́дуйся, благи́х наме́рений таи́нниче.

Ра́дуйся, все́м борю́щимся со грехми́ покрови́телю; ра́дуйся, покая́ния на́шего пред Бо́гом поручи́телю.

Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами Госпо́дь оставля́ет прегреше́ния; ра́дуйся, помога́яй на́м терпе́ти ско́рби и поноше́ния.

Ра́дуйся, лико́м а́нгельским сотвори́вый ра́дость и удивле́ние; ра́дуйся, духо́в зло́бы приведы́й в посрамле́ние.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 8.

Стра́нно тебе́ бы́сть язы́ческое и́долом служе́ние, и ты́, святы́й му́чениче, в Та́рс прише́д, не преклони́л еси́ коле́н пред бога́ми чужди́ми, но апо́столом показа́лся еси́ ревни́тель. Те́мже моли́ся за ны́, да возгори́мся и мы́ огне́м любве́ ко Влады́це Христу́, пою́ще всегда́: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Ве́сь распали́лся еси́ ре́вностию свято́ю, хуле́ния на Го́спода не терпя́, и испо́лнился еси́ Ду́ха Бо́жия, ослепле́ние и безу́мие покланя́ющихся ло́жным бого́м облича́я. Сего́ ра́ди ца́рь нечести́вый ка́знь наведе́ на тя́, му́чениче, го́рькую, бичми́ нестерпи́мо бия́ и ра́ны нанося́ неисце́льныя. Мы́ же тебе́ похвалу́ пое́м:

Ра́дуйся, злове́рия обличи́телю дерзнове́нный; ра́дуйся, в пра́вду Бо́жию, а́ки в броню́ облече́нный.

Ра́дуйся, я́ко ко́сти твоя́ от ра́н за Христа́ обнажа́хуся; ра́дуйся, я́ко чистота́ души́ твоея́ тогда́ откры́шася.

Ра́дуйся, я́ко насле́довал еси́ небе́сная селе́ния; ра́дуйся, я́ко и ны́не облича́еши злы́х челове́к на Христа́ хуле́ния.

Ра́дуйся, за Христа́ о́стрыми тростьми́ пробода́емый; ра́дуйся, са́да ра́йскаго цве́те неувяда́емый.

Ра́дуйся, я́ко зла́то горни́лом я́зв очище́нный; ра́дуйся, за Христа́ ударе́нный.

Ра́дуйся, кончи́ною свое́ю Бо́гу угоди́вый; ра́дуйся, да́же до сме́рти му́ченическия Его́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 9.

Всего́ себе́ Го́споду Бо́гу преда́в, страстоте́рпче Христо́в, егда́ нечести́вый ца́рь повеле́ раскры́ти уста́ твоя́ и о́лово кипя́щее вли́ти, ру́це свои́ воздви́гл еси́ к не́бу, та́ко моля́ся: «Го́споди, Бо́же мо́й, Иису́се Христе́, укрепи́вый мене́ в му́ках, пребу́ди и ны́не со мно́ю, моя́ страда́ния облегчи́ и не оста́ви мене́ одоле́ну бы́ти лука́вым кня́зем». Те́м и на́с любви́ ко Христу́ науча́еши, пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вети́и суему́дреннии да реку́т на́м, ка́ко о́лово разжже́нное горта́ни твоея́ не опали́, ниже́ ина́го вреда́ тебе́ сотвори́, му́чениче Вонифа́тие. От Го́спода бо зна́мение побе́ды над мучи́телем проси́л еси́, и сие́ зна́мение тебе́ дано́ бы́сть. Сего́ ра́ди вси́ чудя́щеся восклица́ху: «Ве́лий е́сть Иису́с Христо́с, ве́руем в Тя́, Го́споди». Мы́ же сла́вим тя́, му́чениче, си́це:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́рнии просвеща́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю от посты́дныя сме́рти избавля́ются.

Ра́дуйся, во еди́нем Христе́ утеше́ние полага́яй; ра́дуйся, во страда́ниях призыва́ти Бо́га науча́яй.

Ра́дуйся, я́ко мучи́телие тебе́ не превозмого́ша; ра́дуйся, я́ко стра́сти тебе́ не поборо́ша.

Ра́дуйся, ты́ бо те́рния грехо́в в себе́ попали́л еси́; ра́дуйся, ты́ бо огне́м неопале́н пребы́л еси́.

Ра́дуйся, при́сно живы́й страстоте́рпче ра́достный; ра́дуйся, моли́твенниче на́ш бла́гостный.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю очеса́, грехми́ ослепле́нныя, отверза́ются; ра́дуйся, я́ко по́мощию твое́ю печа́ли на ра́дость прелага́ются.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 10.

Спасе́н бы́ти восхоте́в, пла́менне возжеле́л еси́ до конца́ за Го́спода пострада́ти, му́чениче Вонифа́тие, Ему́же и возопи́л еси́: «Го́споди, Го́споди, Бо́же мо́й, сподо́би мя́ ми́лостей Твои́х и бу́ди ми́ помо́щник, да за беззако́ния моя́, безу́мно соде́янныя, вра́г не прегради́т ми́ пути́ к небеси́; приими́ с ми́ром ду́шу мою́, вчини́ мя́ с му́чениками, кро́вь за Тя́ пролия́вшими и ве́ру до конца́ соблю́дшими», и ны́не вопию́щими Ти́: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Стена́ кре́пкая, ко́зньми врага́ неодоле́нная, пребы́л еси́ до конца́, му́чениче Христо́в. Егда́ же глава́ твоя́ от телесе́ отсече́на бы́сть, о чудесе́! а́бие кро́вь и млеко́ из ра́ны твоея́ истеко́ша, я́ко и неве́рным, чу́до сие́ зря́щим, Христа́ просла́вити и с на́ми зва́ти тебе́:

Ра́дуйся, я́ко муче́ния твоя́ зря́ще, мно́жество люде́й ко Христу́ обрати́шася; ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди на кня́зя зло́бы они́ устреми́шася.

Ра́дуйся, твоя́ бо кончи́на просвети́ умы́ помраче́нныя; ра́дуйся, твоя́ бо сла́вная сме́рть воскреси́ со́вести во гресе́х погребе́нныя.

Ра́дуйся, нераска́янных гре́шников обличе́ние; ра́дуйся, во́лею разсла́бленных от вина́ исцеле́ние.

Ра́дуйся, в нощи́ неве́дения блужда́ющих вразумле́ние; ра́дуйся, злата́я у́дице, из глубины́ грехо́в влеку́щая ко спасе́нию.

Ра́дуйся, я́ко от Бо́га в моли́твах услы́шан бы́л еси́; ра́дуйся, я́ко в небе́снем Ца́рствие всели́лся еси́.

Ра́дуйся, порфи́рою от крове́й твои́х облече́нный; ра́дуйся, я́ко зри́ши ны́не све́т неизрече́нный.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 11.

Пе́ние немо́лчное прино́сиши Го́сподеви, му́чениче Вонифа́тие, с му́ченическими ли́ки Пресвяте́й Тро́ице предстоя́, за Ню́же себе́ преда́л еси́, да и мы́, ду́ши своя́, а́ки неве́сты, украси́вше, нетле́нному Жениху́ Христу́, предста́вим со свяще́нною пе́снию: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Све́т любве́ и по сме́рти возсия́л еси́, Вонифа́тие ди́вный, егда́ бо дру́зи твою́ усече́нную главу́ обре́тше, пла́кахуся го́рько, глаго́люще: «Ра́бе Христо́в, забу́ди на́м гре́х непра́веднаго осужде́ния и безразсу́дных руга́ний на́ших». Тогда́ ли́к тво́й, я́ко луча́ми живы́ми просвети́ся, проще́ние и́м явля́я. Сего́ ра́ди с любо́вию тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, име́яй уста́ кро́тости сладковеща́нныя; ра́дуйся, любве́ вмести́лище простра́нное.

Ра́дуйся, о тебе́ бо весели́тся Це́рковь со свои́ми ча́ды; ра́дуйся, ты́ бо преше́л еси́ к вы́шнему небе́сному гра́ду.

Ра́дуйся, в сме́рти свое́й апо́столом ра́вный; ра́дуйся, ре́вностию по Бо́зе пресла́вный.

Ра́дуйся, жите́йския молвы́ облича́яй злы́я сплете́ния; ра́дуйся, все́х на́с от вра́жия избавля́яй ловле́ния.

Ра́дуйся, ты́ бо защища́еши непра́ведно гони́мыя; ра́дуйся, пред престо́лом Госпо́дним лампа́до неугаси́мая.

Ра́дуйся, по за́поведи Христо́вой и враго́в возлюби́вый; ра́дуйся, злосло́вия и клеветы́ нивочто́же вмени́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 12.

Благода́ть исцеле́ний точа́щия мо́щи твоя́, егда́ к Ри́му приближа́хуся, А́нгел Госпо́день яви́ся Аглаи́де, глаго́ля: «Бы́вшаго ти́ дре́вле раба́, ны́не же на́шего бра́та и сослуже́бника приими́, я́коже влады́ку, и упоко́й до́бре, да греси́ твоя́ оста́вятся», то́й бо с на́ми ны́не в небесе́х пое́т Всевы́шнему: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ твоя́, хра́м ди́вный созда́ тебе́, во́ине Христо́в, Аглаи́да, в не́мже и мо́щи твоя́ положи́, и сама́, бога́тство ни́щим разда́вши и пятьна́десят ле́т в по́двизех поста́ и покая́ния пожи́вши, ли́ка святы́х дости́же. Те́мже, велича́юще чудеса́ твоя́, прославля́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, ду́шу свою́ сотвори́вый, хра́м Бо́гу прекра́сный; ра́дуйся, чу́дных Бо́жиих де́л кни́го я́сная.

Ра́дуйся, от внеза́пныя сме́рти избавля́яй; ра́дуйся, ско́рбныя же́ны от злы́х пия́ниц огражда́яй.

Ра́дуйся, па́дшия к возста́нию от грехо́в призыва́яй; ра́дуйся, све́т чистоты́ и́м подава́яй.

Ра́дуйся, ты́ бо укроща́еши страсте́й огне́вицу; ра́дуйся, тобо́ю бо оставля́ем грехо́вную темни́цу.

Ра́дуйся, ма́лыя ча́да от собла́знов ми́ра соблюда́яй; ра́дуйся, ты́я Христо́ву уче́нию наставля́яй.

Ра́дуйся, ве́стниче тре́звости, во ве́ки прославля́емый; ра́дуйся, уго́дниче Христо́в, при́сно почита́емый.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 13.

О,пресла́вный му́чениче Христо́в Вонифа́тие! Приими́ от на́с сие́ ма́лое похва́льное приноше́ние, е́же пред ико́ною твое́ю коле́на прекло́ньше, и ру́це свои́ к тебе́ просте́рши, тебе́ ны́не прино́сим; и да́руй на́м твое́ пред Го́сподем заступле́ние, наипа́че же погиба́ющим от пия́нства бра́тиям на́шим исцеле́ние ниспосли́ и жития́ блага́го нача́ло положи́ти все́х на́с сподо́би, да спасе́ние улучи́вше моли́твами твои́ми, во ве́ки восхва́лим Бо́га, пою́ще Ему́: Аллилу́ия.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгелом све́тлым, о́гнь муче́ний твои́х росо́ю благода́ти угаси́вшим, огражде́н бы́л еси́, страда́льче Христо́в Вонифа́тие, да не когда́ я́ко гре́шник нераска́янный поги́бнеши, и пред Го́сподем в оде́жде бра́чней предста́неши. Научи́ и на́с облещи́ся в све́тлыя ри́зы свя́тости, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, жи́знь за Христа́ отда́вый; ра́дуйся, страда́нием Его́ подража́вый.

Ра́дуйся, о́чи своя́ к Бо́гу обрати́вый; ра́дуйся, во́лю свою́ в доброде́телех укрепи́вый.

Ра́дуйся, ра́бе Христо́в ве́рный; ра́дуйся, святы́й коне́ц жития́ своего́ прие́мый.

Ра́дуйся, к покая́нию сердца́ обраща́яй; ра́дуйся, ко Христу́, Пути́ и́стинному, приводя́й.

Ра́дуйся, Ду́хом Святы́м просвеще́нный; ра́дуйся, собла́знами ми́ра сего́ не прельще́нный.

Ра́дуйся, зми́я лука́ваго посрами́вый; ра́дуйся, святы́х ли́к возвесели́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Конда́к 1.

Избра́нный во́ине Христо́в, венце́м сла́вы украше́нный, му́ченическою сме́ртию ве́чныя сме́рти изба́вивыйся, от мра́ка грехо́внаго отврати́выйся и к ве́чному све́ту прише́дый, приими́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ приноси́мое, и на́с изба́ви от сете́й лука́ваго врага́ на́шего, да тебе́ с ра́достию побе́дною зове́м:

Ра́дуйся, Вонифа́тие, му́чениче многострада́льный.

Моли́тва пе́рвая.

О,многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ко твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́с, пою́щих тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши на́с. Ви́ждь бра́тия и се́стры на́ша, тя́жким неду́гом пия́нства одержи́мыя, ви́ждь того́ ра́ди от ма́тери своея́ Це́ркви Христо́вой и ве́чнаго спасе́ния отпа́дающия. О, святы́й му́чениче Христо́в Вонифа́тие, косни́ся серде́ц и́х да́нною ти́ от Бо́га благода́тию, ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ и́х. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́же ра́ди страда́л еси́, да, прости́в на́м согреше́ния на́ша, не отврати́т ми́лости Своея́ от сыно́в Свои́х, но да укрепи́т на́с в трезве́нии и целому́дрии, да помо́жет Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обе́т сво́й до конца́ сохрани́ти, во дни́ и в нощи́ о не́м бо́дрствующе, и до́брый отве́т о не́м возда́ти на стра́шнем Суди́ще.

Приими́, уго́дниче Бо́жий, моли́твы ма́терей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; же́н честны́х, о муже́х свои́х рыда́ющих; ча́д си́рых и убо́гих, от пия́ниц оста́вленных; и все́х на́с, и да прии́дет се́й во́пль на́ш моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго, дарова́ти все́м, по моли́твам и́х, здра́вие и спасе́ние ду́ш и теле́с, наипа́че же Ца́рствие Небе́сное.

Покры́й и соблюди́ на́с от лука́ваго ловле́ния и все́х ко́зней вра́жиих, в стра́шный же ча́с исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, и моли́твами твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния.

Умоли́ же Го́спода дарова́ти на́м ко оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную и непоколеби́мую, пред врага́ми Це́ркви святы́я, ви́димыми и неви́димыми, да покры́ет на́с ми́лость Бо́жия в несконча́емыя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

О,всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ки́я пе́сни воспое́м ти́, ве́чною красото́ю украше́нному? Ки́й вене́ц сплете́м, све́тлостию оде́янному? Ки́и да́ры принесе́м ти́, все́ми бла́гами обогаще́нному? Вся́ у́бо с любо́вию прие́млеши: и слове́с кра́сная и сла́дкая пе́ния, и честны́я да́ры – свещи́, еле́й и кади́ло благоуха́нное. Но ничто́же та́ко ти́ уго́дно быва́ет, я́ко житие́ непоро́чное, нра́в благи́й, душа́ чи́стая, се́рдце кро́ткое, те́ло чистото́ю освяще́нное, любо́вь к Бо́гу те́плая и ко бли́жнему нелицеме́рная, моли́тва ча́стая и приле́жная, воздыха́ния умиле́нная, страсте́й умерщвле́ние, оче́с целому́дрие, язы́ка воздержа́ние, настоя́щих бла́г презре́ние и бу́дущих жела́ние, о сме́рти поуче́ние, воскресе́ния ча́яние, ве́чных му́к трепета́ние, Ца́рства небе́снаго всера́достная наде́жда. Си́ми дарми́ на́м ниспосли́, святы́й му́чениче, угоди́ти Го́сподеви во и́мя твое́ вседраго́е, да сподо́бимся от Всеще́драго Бо́га бога́тыя ми́лости.

Твои́м предста́тельством и те́плым заступле́нием от озлобле́ния ви́димых и неви́димых вра́г на́с изба́ви, да в настоя́щем ве́це ми́рное и безмяте́жное житие́ поживе́м, в бу́дущем же всера́достнаго и безконе́чнаго Ца́рствия прича́стницы бу́дем во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тия.

О,святы́й уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и му́чениче Вонифа́тие! Душе́ю на небеси́ предстоя́й престо́лу Бо́жию, и Триипоста́сныя Сла́вы Бо́жия наслажда́яйся, ико́ною свято́ю на земли́ в Боже́ственных хра́мех пребыва́яй, и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чныя источа́яй чудеса́. При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди и честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния, и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний. Се́рдцем сокруше́ным и ду́хом смире́нным, тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны́ гре́шныя призыва́ем, я́ко прия́л еси́ от Него́ неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри на́с недосто́йных, моля́щихся ти́ и твоея́ по́мощи тре́бующих; бу́ди на́м в печа́лех уте́шитель, стра́ждущим от пия́нства вра́чь и исцели́тель, во сла́ву Бо́жию трезвя́щимся ско́рый покрови́тель и гото́вейший предста́тель; исхода́тайствуй все́м вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Дарода́теля Бо́га, Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Календарь
Поиск
Метки
Управление